TEKNODUR 9201-09

  • Korrosion beskyttende
  • 2-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Topcoat
Tørstof ca. 45 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 490 g/l
Pot-life 5 h (+23 °C)
Blandingsforhold 9:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7229
Glans Blank