TEKNODUR 9201-09

  • Korrosioonikindel
  • Eriline nake
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Pinnavärv
Kuivainesisaldus ca 45 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 490 g/l
Segu kasutusaeg 5 h (+23 °C)
Segamissuhe 9:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7229
Läige Läikiv