TEKNODUR 0250

  • UV beständig
  • Nötningsbeständig
  • Topcoat
  • 2-komponent

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 50 %
Vikttorhalt ca. 680 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 480 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Glans Halvblank