TEKNODUR 0250

  • UV-resistent
  • Slidstærk
  • Topcoat
  • 2-komponent

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 50 % volumen
Total tørstofmasse ca. 680 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 480 g/l
Pot-life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Glans Halvblank