TEKNODUR 0250

  • UV-resistent
  • Slitasje resistent
  • Topcoat
  • 2-komponent

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 50 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 680 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 480 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Glans Halvblank