TEKNODUR 0250

  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Warstwa nawierzchniowa
  • Produkt dwuskładnikowy

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 50 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 680 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 480 g/l
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Połysk Półpołysk