TEKNODUR 0250

  • Pokrivni Premaz
  • 2-komponentna
Suha snov cca. 50 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 680 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 480 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Sijaj