TEKNODUR 0250

Polüuretaanpinnavärv ja -lakk

  • UV-kindel
  • Kulumiskindel
  • Pinnavärv
  • 2-komponentne

TEKNODUR 0250 on kahekomponentne polüuretaanpinnavärv. Kõvendiks on alifaatne isotsüanaatvaik.

Kasutatakse pinnavärvina TEKNODUR-polüuretaansüsteemides terasel ja muudel metallpindadel.

TEKNODUR 0250 moodustab poolläikiva UV-, ilmastikukindla ja mehaaniliselt vastupidava värvikihi. Erilise läike- ja toonipüsivuse saavutamiseks soovitatakse pind lakkida TEKNODUR 0250-polüuretaanlakiga.

Kuivainesisaldus ca 50 mahu%
Tahke aine kogumass ca 680 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 480 g/l
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Läige Poolläikiv
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Kuivamisaeg - puutekuiv 6 h
Lahusti Standardlahustid: TEKNOSOLV 9526 ja TEKNOSOLV 6220
Töövahendite puhastamine TEKNOCLEAN 6496