TEKNODUR 0210 STA

Volymtorrhalt ca. 50 %
Vikttorhalt ca. 780 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 450 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA
Glans Matt