TEKNODUR 0210 STA

Suha snov cca. 50 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 780 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 450 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA
Sijaj Mat