TEKNODUR 0210 STA

Tørrstoff ca. 50 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 780 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 450 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA
Glans Matt