TEKNODUR 0210 STA

Tørstof ca. 50 % volumen
Total tørstofmasse ca. 780 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 450 g/l
Pot-life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA
Glans Mat