TEKNODUR 0210 STA

Zawartość substancji stałych abt. 50 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 780 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 450 g/l
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA
Połysk Mat