TEKNODUR 0210 STA

Polüuretaanpinnavärv

TEKNODUR 0210 STA on kahekomponentne polüuretaanpinnavärv. Kõvendiks on TEKNODUR HARDENER 0200 STA, mis on alifaatne isotsüanaatvaik.

Kasutatakse pinnavärvina terasel ja muudel metallpindadel.

TEKNODUR 0210 STA moodustab mati ilmastikukindla ja mehaaniliselt vastupidava värvikihi.

Kuivainesisaldus ca 50 mahu%
Tahke aine kogumass ca 780 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 450 g/l
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA
Läige Matt
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Kuivamisaeg - puutekuiv 6 h
Lahusti TEKNOSOLV 9521, TEKNOSOLV 9526
Töövahendite puhastamine TEKNOCLEAN 6496