TEKNODUR 0190

Polyuretantäckfärg

  • UV beständig
  • Topcoat
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen

TEKNODUR 0190 är en tvåkomponent polyuretantäckfärg med alifatiskt isocyanatharts som härdare.

Används som täckfärg på stål- och metallytor i polyuretanmålningssystem.

Färgen bildar en högblank film med god beständighet mot väder och mekaniska påfrestningar. När krav på ytterst god glans- och kulörbeständighet finns, rekommenderas det, att objekten lackeras med TEKNODUR 0290 polyuretanklarlack. Som täckfärg på betonggolv: Färgproduktgrupp 653 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 1 (FI), högblank. EU VOC gränsvärde (kat A/j): 500 g/l. Produktens VOC: max. 500 g/l.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 50 %
Vikttorhalt ca. 860 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 470 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Glans Blank
Brytsystem Teknomix,Teknotint
Torktid - hanterbar efter 1 h
Torktid - hanterbar efter 6 h
Förtunning Standardförtunningar: TEKNOSOLV 9526 och TEKNOSOLV 6220.
Rengöringsförtunning TEKNOCLEAN 6496
Godkännanden & Certifikat SS 185203