TEKNODUR 0190

  • UV-resistent
  • 2-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Topcoat

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Overfladerne rengøres for urenheder som kan være skadelige for forbehandling og påføring. Desuden fjernes vandopløselige salte med passende metoder. Overfladerne på de forskellige materialer forbehandles som følger: GAMLE MALEDE OVERFLADER VELEGNET TIL OVERLAKERING: Urenheder som kan være skadelige for påføring af malingen (eksempelvis fedt og salte) fjernes. Overfladerne skal være tørre og rene. Gamle, malede overflader, som har overskredet den maksimale overmalbarhed, skal gøres ru. Forbehandling af beskadigede dele udføres i henhold til kravene for overflade- og vedligeholdelsesmaling. Vælg sted og tidspunkt for behandlingen under hensyntagen til, at den forbehandlede overflade ikke bliver snavset eller fugtig inden den efterfølgende behandling. Øvrige instruktioner vedrørende overfladens forbehandling findes i standarderne EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2.

Påføring

Tag hensyn til blandingens potlife, når mængden, som skal blandes på en gang, beregnes. Inden påføring blandes base og hærder i det rette forhold. Rør omhyggeligt ned til bunden af beholderen. Utilstrækkelig omrøring eller forkert blandingsforhold resulterer i mangelfuld hærdning og dårligere filmegenskaber. Sprøjtepistol og beholder rengøres inden anvendelse med en fortynder, der passer til malingen. Omrøres grundigt inden anvendelse. Påføres med konventionel eller airless sprøjtning. Egnet airless dysestr. 0,011 - 0,013".

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Derudover skal temperaturen på overfladen, der skal behandles, og produktet være mindst +3 °C over luftens dugpunkt.

Opbevaring

Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevares køligt og tørt indendørs i tætsluttende emballage. Hærderen reagerer med luftfugtighed, og derfor bør en åbnet emballage opbevares helt lukket og anvendes inden for 14 dage.
Total tørstofmasse ca. 860 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) Se sikkerhedsdatablad.
Pot-life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Glans Blank
Tonesystem Teknomix;Teknotint
Praktisk rækkeevne Afhænger af påføringsteknikken, overfladeforhold, overspray osv.
Rengøring TEKNOCLEAN 6496
Nuancer Fabrikstoning efter aftale. Det samme toningssystem bør anvendes til et samlet projekt.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. Hærderen og den færdige blanding indeholder isocyanater. I dårligt ventilerede rum og specielt ved sprøjtepåføring anbefales anvendelse af friskluftmaske. Ved kort eller midlertidigt arbejde kan en maske med A2-P2 filter anvendes. I dette tilfælde skal øjne og ansigt beskyttes. Hærderen bør åbnes med forsigtighed, da der kan opstå overtryk under opbevaringen.
Godkendelser og certifikater SS 185203