TEKNODUR 0190

Farba nawierzchniowa poliuretanowa

  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Warstwa nawierzchniowa
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy

TEKNODUR 0190 jest dwuskładnikową, poliuretanową farbą nawierzchniową. Utwardzaczem jest alifatyczna żywica izocyjanianowa.

Przeznaczony do stosowania jako powłoka nawierzchniowa w poliuretanowych systemach powłokowych na stal i inne metale.

TEKNODUR 0190 tworzy powłokę o wysokim połysku i dobrej odporności na czynniki mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. Zalecane jest użycie lakieru poliuretanowego TEKNODUR 0290 jako warstwy nawierzchniowej, jeżeli wymagane są znakomity połysk i trwałość koloru. Farba odpowiada warunkom szwedzkiej normy SS 185203.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 50 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 860 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 470 g/l
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Połysk Połysk
System kolorowania Teknomix,Teknotint
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 6 h
Rozcieńczalnik Standardowy rozcieńczalnik: TEKNOSOLV 9526 i TEKNOSOLV 6220.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOCLEAN 6496
Aprobaty i certyfikaty SS 185203