TEKNODUR 0190

Polüuretaanpinnavärv

  • UV-kindel
  • Pinnavärv
  • Lahustipõhine
  • 2-komponentne

TEKNODUR 0190 on kahekomponentne polüuretaanpinnavärv. Kõvendiks on alifaatne isotsüanaatvaik.

Kasutatakse pinnavärvina polüuretaansüsteemides terasel ja muudel metallpindadel.

Värv moodustab kõrgläikega ilmastikukindla ja mehaaniliselt vastupidava kile. Erilise tooni- ja läikepüsivuse saavutamiseks soovitatakse pinna lakkimist TEKNODUR- polüuretaanlakiga. Värv vastab Rootsi standardile SS 185203.

Kuivainesisaldus ca 50 mahu%
Tahke aine kogumass ca 860 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 470 g/l
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Läige Läikiv
Toonimissüsteem Teknomix,Teknotint
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Kuivamisaeg - puutekuiv 6 h
Lahusti Standardlahustid: TEKNOSOLV 9526 ja TEKNOSOLV 6220
Töövahendite puhastamine TEKNOCLEAN 6496
Heakskiidud ja sertifikaadid SS 185203