TEKNODUR 0190

Polüuretaanpinnavärv

  • UV-kindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Pinnavärv

TEKNODUR 0190 on kahekomponentne polüuretaanpinnavärv. Kõvendiks on alifaatne isotsüanaatvaik.

Kasutatakse pinnavärvina polüuretaansüsteemides terasel ja muudel metallpindadel.

Värv moodustab kõrgläikega ilmastikukindla ja mehaaniliselt vastupidava kile. Erilise tooni- ja läikepüsivuse saavutamiseks soovitatakse pinna lakkimist TEKNODUR- polüuretaanlakiga. Värv vastab Rootsi standardile SS 185203.

Pinna eeltöötlus

Eemalda pinnalt kõik eeltöötlust ja pealekandmist takistavad tegurid. Eemalda ka vees lahustuvad soolad, kasutades selleks sobivaid meetodeid. Pinnad töödeldakse vastavalt materjalidele järgnevalt: VANAD, ÜLEVÄRMISEKS SOBIVAD EELNEVALT VÄRVITUD PINNAD: kõik värvimist takistavad tegurid (sh rasvad ja soolad) eemaldatakse. Pind peab olema puhas ja kuiv. Vanad, maksimaalse ülevärvimisintervalli ületanud pinnad karestatakse hoolikalt. Kahjustunud kohad parandatakse vastavalt pinna nõudmistele ja hooldusjuhenditele. Eeltöötluse aeg ja koht valitakse selline, et pind ei määrduks ega niiskuks enne pindade töötlemist. Lisainfot pindade eeltöötluse kohta saab standarditest EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2

Pealekandmine

Võtke korraga segatava koguse hindamisel arvesse segu säilivusaega. Enne pealekandmist sega baas ja kõvendi kokku õiges vahekorras. Sega korralikult kuni põhjani läbi. Vale segamine või seguvahekord toob kaasa ebaõige kõvastumise ja halvendab kattekihi omadusi. Enne kasutamist pese pihustid ja segamisanumad värvile sobiva lahustiga. Segada hoolikalt. Kanna pinnale tavalise või õhuvaba pihustiga. Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,011 - 0,013".

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Lisaks peab värvitava pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt 3 °C kõrgem keskkonnaõhu kastepunktist.

Ladustamine

Säilivusaeg on etiketil. Ladustada sisetingimustes, kuivas ja jahedas, tihedalt suletud anumates. Kuna kõvendi reageerib õhuniiskusega, tuleb avatud anumad sulgeda korralikult ning kasutada ära soovitavalt 14 päeva jooksul pärast avamist.
Tahke aine kogumass ca 860 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Vt. ohutuskaarti.
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Läige Läikiv
Toonimissüsteem Teknomix;Teknotint
Praktiline kulu Väärtused sõltuvad pealekandmistehnikast, pinnatingimused, ülepihustusest jne.
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Kuivamisaeg - puutekuiv 6 h
Lahusti Standardlahustid: TEKNOSOLV 9526 ja TEKNOSOLV 6220
Töövahendite puhastamine TEKNOCLEAN 6496
Toonid Tehasetoonid tellimisel. Kogu projekti vältel tuleb kasutada sama toonimissüsteemi.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. Värvi kõvendi sisaldab isotsüanaate. Halvasti ventileeritud ruumides ja eriti pihustiga värvides soovitatakse kasutada täismaski. Lühikeste ja ajutiste tööde puhul võib kasutada ka kombineeritud A2-P2-filtriga maski. Sel juhul tuleks kasutada eraldi silmakaitset. Ava kõvendi ettevaatlikult, kuna purki võib tekkida rõhk.
Heakskiidud ja sertifikaadid SS 185203