TEKNODUR 0190

  • Izturīgs pret ultravioleto starojumu
  • Apdares pārklājums

Safety data sheet

Surface preparation

Sagatavošanas laiks un vieta jāizvēlas tā, lai sagatavotā virsma pirms secīgās apstrādes nekļūtu netīra vai mitra. Papildu norādošo informāciju par virsmas sagatavošanu var atrast standartos EN ISO 12944-4 un ISO 8501-2.

Application

Neatbilstoša samaisīšana vai nepareiza maisījuma attiecība ir nepilnīgas sacietēšanas un pasliktinātu pārklājuma īpašību cēlonis. Pirms lietošanas līdzeklis labi jāsamaisa. 0,011 - 0,013".

Application conditions

Turklāt krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt par vismaz 3°C augstākai par apkārtējā gaisa rasas punktu.

Storage

Stabilitāte uzglabāšanā ir redzama etiķetē. Glabāt vēsā un sausā vietā cieši noslēgtā kārbā.
Total mass of solids abt. 860 g/l
Volatile organic compound (VOC) Skatīt drošības datu lapu.
Pot life 6 h (+23 °C)
Mixing ratio 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Gloss Spīdīga
Tinting system Teknomix;Teknotint
Practical spreading rate Vērtības ir atkarīgas no uzklāšanas metodes, virsmas apstākļiem u. tml.
Clean up TEKNOCLEAN 6496
Colours
Safety markings Skatīt drošības datu lapu. Krāsas cietinātājs un gatavais krāsas maisījums satur izocianātus. Vāji ventilētās vietās un īpaši tad, ja krāsu klājat izsmidzinot, iesakām lietot svaiga gaisa masku. Īslaicīgā vai pagaidu darbā var lietot masku ar kombinēto filtru A2-P2. Kārba ar cietinātāju jāatver piesardzīgi, jo uzglabāšanas laikā tajā var būt izveidojies spiediens.
Approvals & certificates