TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-00

Vattenburen grundfärg

  • Vattenburen
  • Grundfärg

Vattenburen grundfärg som spärrar mot kvistgulning. För furu- och granpaneler. Endast för inomhusbruk.

Lagring

Frostfritt, dock ej över 30°C. Tillslut behållaren ordentligt efter användning. Lagringsbeständigheten anges på etiketten.
Volymtorrhalt ca. 37 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Se säkerhetsdatabladet.
Torktid - ugnstorr +50°C / 50% RH -hanterbar: 20 min. efter kylning
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Vatten. Lågt pH, mycket viktigt med noggrann rengöring av utrustning före och efter användning.
Kulörer NCS S 0502-Y. NCS S 2502-Y.
Emballage Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.