TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-00

  • Premaz

Samo za notranjo uporabo.

Pogoji nanašanja

Shranjevanje

Zaščititi pred zmrzaljo in ne izpostavljati več kot 30 °C. Po uporabi tesno zaprite embalažo. Stabilnost shranjevanja je prikazana na etiketi.
Suha snov cca. 37 % na volumen
Hlapne organske spojine (VOC) Glej varnostni list.
Razredčilo Voda.
Čistilo Voda.
Barve NCS S 0502-Y.
Pakiranje Na voljo v standardnih pakiranjih.
Varnostna priporočila Glej varnostni list.