TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-00

pohjamaali

  • Vesiohenteinen
  • Pohjamaali

Vesiohenteinen pohjamaali oksakohtien aiheuttamien värjäytymien estämiseen. Mänty- ja kuusipaneeleille. Vain sisäkäyttöön.

Varastointi

Jäätymiseltä suojattuna ja alle 30 °C:ssa. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen. Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 37 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Katso käyttöturvallisuustiedote.
Drying time – forced drying +50 °C / 50 % RH -käsittelykuiva: 20 minuuttia jäähtymisen jälkeen
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Vesi. pH-pitoisuus on matala. Työvälineet pestään huolellisesti ennen työn aloittamista ja välittömästi työn päätyttyä.
Värisävyt NCS S 0502-Y. NCS S 2502-Y.
Pakkauskoot Saatavana vakiopakkauskokoina.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.