TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-00

Ladustamine

Ei tohi jäätuda ega ladustada temperatuuril üle 30 °C. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda. Säilivusaeg on etiketil.
Kuivainesisaldus ca 37 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Vt. ohutuskaarti.
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Vesi.
Toonid NCS S 0502-Y.
Pakendid Saadaval standardpakendites.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.