RAPIFILL 1080-00

  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Spackel
Vikttorhalt ca. 65 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 507 g/l