RAPIFILL 1080-00

  • Opløsningsmiddelbaseret
  • 2-komponent
  • Spartel
Total tørstofmasse ca. 65 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 507 g/l