RAPIFILL 1080-00

  • Szpachlówka
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy

Karty Charakterystyki

Całkowita masa substancji stałych abt. 65 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 507 g/l