RAPIFILL 1080-00

  • 2-komponentna
  • Polnilo
Skupna trdna masa cca. 65 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 507 g/l