RAPIFILL 1080-00

  • Pahtel
  • Lahustipõhine
  • 2-komponentne
Tahke aine kogumass ca 65 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 507 g/l