EPIRUSTIK 2000

  • Korrosionsskyddande
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
  • Mellanbehandling

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 80 %
Vikttorhalt ca. 1340 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 280 g/l
Pot life 2,5 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 100:30 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: UTWARDZACZ 080/082
Glans Halvmatt