EPIRUSTIK 2000

Farba epoksydowa do gruntowania

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na ścieranie
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Międzywarstwa

Farba epoksydowa do gruntowania tiksotropowa, dwuskładnikowa, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C). Farba jest niewrażliwa na wilgoć podczas utwardzania. Ponadto może być nakładana na wilgotne i gorzej przygotowane podłoża. Po osiągnięciu 3 stopnia wyschnięcia (na dotyk), powłoka farby może być poddana okresowemu działaniu wody (np. deszczu).

Do gruntowania oraz samodzielnego zabezpieczania (w przypadku, gdy nie są wymagane wysokie walory dekoracyjne powłoki): konstrukcji stalowych i aluminiowych eksploatowanych w atmosferze morskiej i przemysłowej a także konstrukcji i elementów stalowych eksploatowanych w zanurzeniu. Do renowacji starych powłok: olejnych, alkidowych, poliwinylowych, akrylowych, epoksydowych i poliuretanowych.

Powłoka elastyczna i wytrzymała mechanicznie. Powłoka odporna na działanie wody, wody morskiej, roztworów soli i alkaliów, ropy naftowej, oleju opałowego, napędowego i silnikowego, benzyny oraz niektórych rozpuszczalników organicznych. Powłoka odporna na działanie czynników występujących przy katodowej ochronie konstrukcji.

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 80 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1340 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 280 g/l
Czas przydatności do stosowania 2,5 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:30 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: UTWARDZACZ 080/082
Połysk Półmat
Czas schnięcia - pyłosuchość po 3 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 6 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 3 dniach
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 779
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 564