EPIRUSTIK 2000

  • Korroosionkestävä
  • Kulutusta kestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Välimaali
  • Pohjamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 80 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 1340 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 280 g/l
Käyttöaika 2,5 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 100:30 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: UTWARDZACZ 080/082
Kiilto Puolihimmeä