EPIRUSTIK 2000

  • Premaz
Suha snov cca. 80 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1340 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 280 g/l
Pot life 2,5 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 100:30 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: UTWARDZACZ 080/082
Sijaj