EMAPUR PS 90 9-00

  • UV beständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Emalj
  • Topcoat
Volymtorrhalt ca. 56 %
Vikttorhalt ca. 800 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 400 g/l
Pot life 2 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 100:22 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: EMAPUR utwardzacz
Glans Blank
Brytsystem Teknomix;Teknotint