EMAPUR PS 90 9-00

  • Corrossie beschermend
  • UV-bestendig
  • 2K, 2-component
  • Oplosmiddelhoudend
  • Emaille, harde lak
  • Aflak

Voorbereiding van het oppervlak

Verwijder van de oppervlakken alle verontreinigingen die nadelig kunnen zijn voor de voorbereiding van het oppervlak en het aanbrengen. Verwijder ook in water oplosbare zouten met behulp van geschikte methoden. De oppervlakken worden als volgt voorbereid volgens de verschillende materialen: OUDE GEVERFDE OPPERVLAKKEN GESCHIKT MAKEN VOOR OVERCOATING: Alle onzuiverheden die schadelijk kunnen zijn voor het aanbrengen van verf (bijv. vet en zouten) worden verwijderd. De oppervlakken moeten droog en schoon zijn. Oude, geverfde oppervlakken die maximale overschildertijd hebben overschreden, moeten ook worden opgeruwd. Beschadigde onderdelen worden voorbereid in overeenstemming met de eisen van de ondergrond en de onderhoudscoating. Plaats en tijdstip van de voorbereiding moeten zo worden gekozen dat het voorbereide oppervlak voor de volgende behandeling niet vuil of vochtig wordt. Aanvullende instructieve informatie voor de voorbereiding van het oppervlak vindt u in de normen EN ISO 12944-4 en ISO 8501-2.

Applicatie

Houd rekening met de houdbaarheid van het mengsel wanneer u de hoeveelheid die per keer gemengd moet worden schat. Voor het aanbrengen worden de basis en de verharder in de juiste verhouding gemengd. Roer grondig tot op de bodem van het vat. Onvoldoende roeren of verkeerde mengverhouding resulteert in onvolmaakte uitharding en verminderde laageigenschappen. Roer het product goed door voor gebruik. Geschikte nozzel voor airless spuiten 0,011 - 0,013". Gebruik geen universele verdunners, aangezien deze alcohol kunnen bevatten die met de verharder zal reageren.

Applicatie voorwaarden

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80 %.

Opslagruimte

De houdbaarheid bij opslag staat vermeld op het etiket. Binnenshuis op een koele en droge plaats en in een goed gesloten blik bewaren.
Totale massa van vaste stoffen circa 800 g/l
Vluchtige organische stoffen (VOS) circa 400 g/l
Verwerkingstijd 2 h (+23 °C)
Mengverhouding 100:22 in volume (comp. A : comp. B)
Verharder Comp. B: EMAPUR utwardzacz
Glans Glanzend
Kleurmengsysteem Teknomix;Teknotint
Praktisch rendement De waarden zijn afhankelijk van de aanbrengtechniek, de gesteldheid van het oppervlak, overspray, enz.
Verdunner
Reinigen
Kleuren Tijdens het hele schilderproject moet hetzelfde kleursysteem worden gebruikt.
Veiligheidsmarkeringen Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS). De verharder van het product en het kant-en-klare mengsel bevatten isocyanaten. In slecht geventileerde ruimtes en vooral bij spuitapplicatie adviseren wij het gebruik van een luchtfiltratiemasker. Bij korte of tijdelijke werkzaamheden kan een masker met gecombineerde filter A2-P2 gebruikt worden. In dit geval moeten ogen en gezicht worden beschermd. Het blik verharder moet met de nodige voorzichtigheid geopend worden, omdat er tijdens de opslag druk in het blik kan ontstaan.