EMAPUR PS 90 9-00

  • UV-kestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Emali
  • Pintamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 56 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 800 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 400 g/l
Käyttöaika 2 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 100:22 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: EMAPUR utwardzacz
Kiilto Kiiltävä
Sävytysjärjestelmä Teknomix;Teknotint