EMAPUR PS 90 9-00

Farba nawierzchniowa poliuretanowa

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Emalia
  • Warstwa nawierzchniowa

EMAPUR PS 90 9-00 jest dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową, przeznaczoną do kolorowania na wybrany kolor w systemach barwienia. Utwardzaczem jest alifatyczna żywica izocyjanianowa.

Przeznaczona do ostatecznego malowania nadwodnych części statków, konstrukcji eksploatowanych w atmosferze przemysłowej i agresywnej, konstrukcji mostowych. Wyrób tworzy dekoracyjną powłokę, dobrze przyczepną do podłoża, elastyczną, twardą oraz odporną na działanie czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie słoneczne i agresywne czynniki atmosferyczne, wodę rzeczną, morską i sanitarną oraz okresowe działanie roztworów soli i alkaliów, rozcieńczonych roztworów kwasów, ropę naftową, oleje napędowe oraz niektóre rozpuszczalniki (benzyny, ksylen). Powłoka w kolorach białych wykazuje zdolność odbijania promieniowania słonecznego powyżej 70%.

Przygotowanie powierzchni

Usunąć z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla jej przygotowania oraz malowania. Przy pomocy odpowiednich metod usunąć także rozpuszczalne w wodzie sole. Powierzchnie należy przygotować w zależności od materiału: POWIERZCHNIE ZE STARĄ POWŁOKĄ ODPOWIEDNIE DO PRZEMALOWANIA: Usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na nakładanie farby (np. smary lub sole). Powierzchnia musi być sucha i czysta. Powierzchnie wcześniej malowane, dla których przekroczony został maksymalny czas do nałożenia kolejnej warstwy należy przeszlifować. Uszkodzone fragmenty pomalowanej powierzchni należy przygotować do ponownego malowania zgodnie z wymaganiami stawianymi przez rodzaj podłoża i sposób renowacji. Miejsce oraz czas przygotowania należy dobrać tak, aby przygotowana powierzchnia nie zabrudziła się lub nie zawilgotniała przed kolejnym krokiem jej obróbki. Dalsze informacje odnośnie przygotowania powierzchni można znaleźć w normach EN ISO 12944-4 oraz ISO 8501-2.

Nakładanie

Należy przygotować tylko taką ilość farby, którą zużyje się w czasie krótszym niż jej czas przydatności do stosowania. Przed malowaniem składniki farby należy w prawidłowej proporcji dokładnie wymieszać ze sobą w całej objętości naczynia. Nieodpowiednie wymieszanie lub nieprawidłowe proporcje mieszania spowodują niedokładne wyschnięcie powłoki oraz pogorszenie jej właściwości. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nanosić farbę natryskiem bezpowietrznym, pędzlem, wałkiem, a po rozcieńczeniu natryskiem konwencjonalnym. Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,011 - 0,013". Narzędzia malarskie i naczynia do mieszania farby umyć przed użyciem rozcieńczalnikiem TEKNOSOLV 9521 lub TEKNOSOLV 433. W przypadku potrzeby uzyskania powłoki farby o lepszej odporności na zarysowania należy zamiast standardowego utwardzacza EMAPUR UTWARDZACZ, zastosować TEKNODUR HARDENER 7332-01 w tej samej proporcji mieszania. Użycie tego utwardzacza nie zmieni czasu przydatności mieszaniny do stosowania oraz czasów schnięcia powłoki. Nie należy używać uniwersalnych rozcieńczalników, ponieważ mogą one zawierać alkohole, które reagują z utwardzaczem.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być sucha, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Minimalna temperatura podłoża -5°C (powierzchnia wolna od szronu i lodu) oraz co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy zarówno podczas nakładania jak i w okresie schnięcia wyrobu. Zaleca się odpowiednią wentylację podczas malowania oraz schnięcia wyrobu.

Przechowywanie

Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Utwardzacz reaguje z wilgocią z powietrza, dlatego puszkę należy starannie zamykać. Otwarty utwardzacz należy zużyć w ciągu dwóch tygodni.
Całkowita masa substancji stałych abt. 800 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 400 g/l
Czas przydatności do stosowania 2 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:22 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: EMAPUR utwardzacz
Połysk Połysk
System kolorowania Teknomix;Teknotint
Zużycie praktyczne Zależy od techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat w procesie natrysku itp.
Czas schnięcia - pyłosuchość po 3 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 8 h
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 9521- wolno parujący, TEKNOSOLV 433- szybko parujący
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9521, TEKNOSOLV 433
Kolory Jeden wybrany system kolorowania powinien być zastosowany podczas realizacji całego projektu. Kolory fabryczne po uzgodnieniu oferowane jako farba EMAPUR P.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. Utwardzacz oraz mieszanina gotowa do malowania zawierają izocyjaniany. W obszarach o słabej wentylacji lub przy nanoszeniu przez natrysk zalecamy używanie maski oddechowej. Przy pracy krótkiej lub chwilowej można zastosować maskę z filtrem łączonym A2-P2. W tym wypadku należy chronić oczy oraz twarz. Puszkę z utwardzaczem należy otwierać z zachowaniem ostrożności, ponieważ wewnątrz może wytworzyć się ciśnienie.