EMAPUR PS 90 9-00

Farba nawierzchniowa poliuretanowa

  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Emalia
  • Warstwa nawierzchniowa

EMAPUR PS 90 9-00 jest dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową, z połyskiem przeznaczoną do barwienia w systemie TEKNOMIX. Utwardzaczem jest alifatyczna żywica izocyjanianowa.

Przeznaczona do ostatecznego malowania nadwodnych części statków, konstrukcji eksploatowanych w atmosferze przemysłowej i agresywnej, konstrukcji mostowych.

Wyrób tworzy dekoracyjną powłokę, dobrze przyczepną do podłoża, elastyczną, twardą oraz odporną na działanie czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie słoneczne i agresywne czynniki atmosferyczne, wodę rzeczną, morską i sanitarną oraz okresowe działanie roztworów soli i alkaliów, rozcieńczonych roztworów kwasów, ropę naftową, oleje napędowe oraz niektóre rozpuszczalniki (benzyny, ksylen). Powłoka w kolorach białych wykazuje zdolność odbijania promieniowania słonecznego powyżej 70%.

Zawartość substancji stałych abt. 56 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 800 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 400 g/l
Czas przydatności do stosowania 2 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:22 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: EMAPUR utwardzacz
Połysk Połysk
System kolorowania Teknomix;Teknotint
Czas schnięcia - pyłosuchość po 3 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 8 h
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 9521, TEKNOSOLV 433
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 433