EMAPUR PS 90 9-00

  • 2-komponentna
  • Emajl
  • Premaz
Suha snov cca. 56 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 800 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 400 g/l
Pot life 2 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 100:22 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: EMAPUR utwardzacz
Sijaj Sijaj
Sistem mešanja Teknomix;Teknotint