EMAPUR PS 90 9-00

  • UV-kindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Email
  • Pinnavärv
Kuivainesisaldus ca 56 mahu%
Tahke aine kogumass ca 800 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 400 g/l
Segu kasutusaeg 2 h (+23 °C)
Segamissuhe 100:22 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: EMAPUR utwardzacz
Läige Läikiv
Toonimissüsteem Teknomix;Teknotint