Broreparationer effektiviseras tack vare polyurea som tätskikt

Vid renoveringen av Kaarepere-bron gjordes ett tätskikt på bron med ett sprutbart Teknos polyureasystem. Den mycket vattentäta, elastiska och motståndskraftiga polyurean bildar en skarvfri vattentät film som fäster ordentligt på ytan av brons betongdäck och håller bra i Estlands extrema temperatursvängningar. Bron hölls öppen för trafik under renoveringen och projektet färdigställdes inom en vecka.

Skadad körbana på en hårt trafikerad bro i behov av renovering

Kaareperebron ligger i Estland där temperaturen kan stiga över +30 °C på sommaren och sjunka under -20 °C på vintern. Kaareperebron byggdes 2011 och är hårt trafikerad, särskilt av lastbilar. Därför belastas körbanan av varierande väderförhållanden samt konstant trafik. Det har skapat omfattande skador på brobeläggningen, såsom ojämnheter och sprickor.

Olika typer av bitumenmaterial används traditionellt som tätskikt och appliceras på betong. Det fungerar som ett lim och fäster ordentligt på underlaget under installationsfasen när det värms upp av eld. Men värmen utsätter också ytan för förändringar. Dessutom är betongens yta aldrig helt slät. När två ihoplimmade material utsätts för stress kan luftbubblor finnas kvar mellan filmen och betongen.

Under den varma sommarvärmen i Estland kan temperaturen på den svarta asfaltsvägen stiga upp till +70 °C, och även den minsta luftbubblan mellan tätskiktsmaterialet och betongen samlar upp värme, vilket i sin tur ökar lufttrycket i bubblan. Till följd av att lufttrycket stiger går asfalten sönder. Mycket av skadorna på Kaareperebrons vägyta berodde på detta fenomen.

Trasig asfalt är en fara för trafiken och det utsätter även betongbrokonstruktionen för erosion. I allmänhet kan broar vara i mycket dåligt skick så tidigt som 3 till 4 år efter färdigställandet. Att reparera dåliga körbanor på broar tar tid och tidskrävande reparationer kan begränsa trafikens framkomlighet i flera månader.

Tiden som krävdes för reparationsarbetet minskade avsevärt med polyurea

Skadorna på bron renoverades sommaren 2020 och tätades med polyureasystemet TEKNOPUR. Teknos SILKO-godkända ytbehandlingssystem garanterar att tätskikt med polyurea uppfyller de nordiska kvalitetsstandarderna i broreparationsföreskrifterna.  

Polyurea är ett mycket flexibelt tätskikt som bildar en skarvfri film och har god vidhäftning till betong. Med sin stora flexibilitet klarar polyurean stora rörelser i underlaget utan att spricka.

Hela renoveringen genomfördes en vecka snabbare än med den mer konventionella metoden, eftersom hela ytbehandlingsprocessen av bron kunde förkortas från 10-14 dagar till 6 dagar, vilket är snabbast möjliga tid att förnya tätskiktet på en sådan här stor brobana. Tätningsarbetet med polyurea-sprutning gick snabbt — polyurea härdar på några sekunder och brobanan kan täckas med asfalt strax efter en vidhäftningsprimer är applicerad. Polyurea är en mycket töjbar och hållbar ytbehandling vars tillförlitlighet inte påverkas av värmen från asfalten.

Polyurea som tätskikt på broar gör att trafiken kan fortsätta under hela renoveringsarbetet

Det uppstod inga störningar i trafiken i Kaarepere under renoveringen av bron, eftersom man i tätskiktsfasen, före asfaltsarbetet, sprayade polyurea på en del av körbanan, varefter trafiken omedelbart kunde återupptas i den ytbehandlade körbanan. Den härdade polyureafilmen tål mekaniskt slitage mycket bra.

I takt med att trafiken återupptogs i det ena körfältet fortsatte renoveringsarbetet i det andra, tills hela brobanan var klar med nytt tätskikt och ny asfalt.

KaarepereBridgewoodtruck780x500.jpgI Estland har 11 broar fått tätskikt med Teknos polyurea. Vid applicering av tätskikt på  broar är användningen av polyurea elastomer en innovativ metod och blir snabbt mer utbredd.

Vill du veta mer?

0325 61 95 00
info[@]teknos.se

STÄLL EN FRÅGA

KAAREPERE BROPROJEKTINFO

Längd 82 m, bredd 9 m
Bro byggd 2011
Renovering klar 2020

PLATS
Kaarepere, Estland

ÄGARE
Estonian Transport Agency

ENTREPRENÖR
TREF AS

INDUSTRI
Byggande av infrastruktur

ANVÄNDA PRODUKTER
SILKO-godkänt ytbehandlingssystem från Teknos:
TEKNOFLOOR PRIMER 306F-01
TEKNOPUR 300-800
TEKNOPUR SEALER 100

Total belagd yta: cirka 750 m²
Totalt sprutad mängd: cirka 2 700 kg

Before-AfterImage780x1000.jpg
Polyurea fäster tätt på betong enligt dess ytform.