TEKNOPUR 300-800

Elastomerbeläggning

  • Elastomerisk
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent

TEKNOPUR 300-800 är en tvåkomponent, lösningsmedelsfri elastomerbeläggning. Beläggningen appliceras med spruta. TEKNOPUR 300-800 är baserat på ren polyurea.

Används för vattenisolering av bitumentak och betongstrukturer och för beläggning av ytor som bör ha bra slitagebeständighet, såsom transportvagnar.

TEKNOPUR 300-800 tål stötar, hård nötning och kemikalier samt kontinuerlig nedsänkning i vatten. Härdar också i -20°C temperatur. Beläggningen gulnar av UV-ljus. Då en yta med god kulorhållfasthet önskas, övermålas beläggningen med TEKNODUR polyuretantäckfärg. Beläggningen appliceras typiskt till 500 - 3000 µm tjocklek. Brandklass Efl för golv. För objekt som ska bli nedsänkta i kemikalier rekommenderas använding färg Light grey.

Andra produktspecifika dokument

Volymtorrhalt ca. 100 %
Vikttorhalt ca. 1120 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 0 g/l
Pot life 5 sec. (+23 °C)
Blandningsförhållande 1:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. A: TEKNOPUR HARDENER 7245
Glans Blank
Torktid - hanterbar efter ca 12 sekunder
Torktid - genomhärdad efter ca 1 dygn
Rengöringsförtunning TEKNOCLEAN 6496, TEKNOCLEAN 6481
Godkännanden & Certifikat CE-märkning