TEKNOPUR 300-800

Powłoka elastomerowa

  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt odporny na zanurzenia
  • Produkt elastomerowy
  • Produkt dwuskładnikowy

Jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową powłoką elastomerową. Powłokę otrzymuje się metodą natryskową. TEKNOPUR 300-800 bazuje na czystym polimoczniku.

Przeznaczona do stosowania w celu zapewnienia wodoszczelności dachów bitumicznych i podłoży betonowych a także jako powłoka zabezpieczająca wówczas gdy wymagana jest odporność na ścieranie np. wagony transportowe.

TEKNOPUR 300-800 wytrzymuje uderzenia, ścieranie, chemikalia i stałe zanurzenie w wodzie. Utwardza się w temperaturze do – 20 °C. Powłoki żółkną pod wpływem promieniowania UV. Wówczas, gdy wymagana jest powłoka zachowująca trwały kolor powierzchnię należy dodatkowo zabezpieczyć farbą nawierzchniową z serii TEKNODUR. Powłokę nakłada się zazwyczaj na grubość od 500 - 3000 µm. Reakcja na ogień – klasa Efl dla posadzek. Dla elementów zanurzonych w chemikaliach rekomendowane jest użycie farby w kolorze szarym jasnym.

Zawartość substancji stałych abt. 100 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1120 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 0 g/l
Czas przydatności do stosowania 5 sec. (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 1:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik A: TEKNOPUR HARDENER 7245
Połysk Połysk
Czas schnięcia - suchość na dotyk po około 12 sec.
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po około 1 dniu
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOCLEAN 6496, TEKNOCLEAN 6481
Aprobaty i certyfikaty Oznakowanie CE