TEKNOPUR 300-800

  • Elastomeerne
  • Kulumiskindel
  • Uputuskindel
  • 2-komponentne
Kuivainesisaldus ca 100 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1120 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 0 g/l
Segu kasutusaeg 5 sec. (+23 °C)
Segamissuhe 1:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. A: TEKNOPUR HARDENER 7245
Läige Läikiv
Heakskiidud ja sertifikaadid CE-märgis