Broreparation bliver strømlinet med  polyurea

Under renoveringen af Kaarepere-broen blev broen imprægneret med et sprøjtbart overfladebehandlingssystem med polyurea fra Teknos. Den meget vandfaste, elastiske og modstandsdygtige polyurea danner en perfekt vandtæt film, der klæber fast til overfladen på broens betondæk og har god holdbarhed i de ekstreme temperaturudsving, som er almindelige i Estland. Broen blev holdt åben for trafik, mens den var under renovering, og belægningen blev fornyet på mindre end en uge.

Beskadiget belægning på en stærkt trafikeret bro med behov for renovering

Kaarepere-broen ligger i Estland, hvor temperaturerne kan stige til over +30 °C om sommeren og falde til under -20 °C om vinteren. Kaarepere-broen blev bygget i 2011 og er stærkt trafikeret, især af lastbiler. Broens belægning påvirkes derfor af både varierende vejrforhold samt en konstant belastning. Der var omfattende skader på broens belægning, såsom fordybninger, buler og revner.

Bitumenholdige belægninger, der traditionelt anvendes som imprægnering og påføres på beton, fungerer som klæbemiddel og hæfter til underlaget under påføringen, når de opvarmes af ild. Varmen eksponerer dog også overfladen for ændringer. Derudover er betonens overflade aldrig helt glat. Når to materialer, der skal hæfte sammen, bliver belastet, kan der opstå luftlommer mellem belægningen og betonen.

I Estlands sommervarme kan temperaturerne på den sorte asfaltvej nå op på +70 °C, og selv den mindste luftboble mellem belægningen og betonen opfanger varmen, hvilket igen øger lufttrykket i boblen. Som følge af lufttrykket danner der sig buler op mod vejoverfladen, hvilket får asfalten til at revne. En stor del af skaderne på vejoverfladen på Kaarepere-broen skyldtes dette.

Ødelagt asfalt udgør en fare for trafikken, og det udsætter også betonbrokonstruktionen for erosion. Broer kan typisk være i meget dårlig stand allerede 3-4 år efter færdiggørelsen. Det tager tid at reparere dårlige vejbelægninger og broer, og langvarige vejreparationer kan afbryde og bremse trafikken i månedsvis.

Den tid, der skulle bruges på reparationsarbejdet, blev reduceret betydeligt med polyurea, som fremskyndede arbejdet

Skaderne på broen blev repareret under renoveringen i sommeren 2020 og behandlet med TEKNOPUR polyurea-overfladebehandlingssystemet. Teknos' SILKO-godkendte overfladebehandlingssystem garanterer, at imprægnering med polyurea overholder de nordiske kvalitetsstandarder og lovkrav til broreparation. 

Polyurea er en meget vandtæt belægning, der danner en optimal film. Den sprøjtbare polyurea udfylder revnerne i overfladen og forbinder dem som en yderst fleksibel belægning. Polyurea klæber tæt til betonen ud fra dens overfladeform, og vedhæftningen har klaret sig godt i stræktesten, der blev udført i designfasen.

Hele renoveringen blev afsluttet en uge hurtigere, end den ville være med den mere konventionelle metode, da hele renoveringsprocessen på broen kunne afkortes fra op til 10-14 dage til kun 6 dage – hvilket er den hurtigst mulige fornyelse af belægningen på et stort brodæk som dette. Belægningsarbejdet med polyurea-påføringen gik hurtigt – polyurea hærder på få sekunder, og man kan lægge asfalt kort tid efter behandlingen. Polyurea er en meget fleksibel og holdbar belægning, hvis pålidelighed ikke påvirkes af asfaltens varme.

Belægning med polyurea sikrer, at trafikken kan fortsætte under hele renoveringsarbejdet

Trafikken blev ikke forstyrret under renoveringen af broen, da polyureaen i fasen før asfaltarbejdet først blev sprøjtet på en del af kørebanen, hvorefter trafikken straks kunne genoptages i den allerede vandtætte bane. Den hærdede polyurea-film kan modstå tung trafik.

Efterhånden som trafikken blev genoptaget i den ene vejbane, fortsatte renoveringsarbejdet i den anden, indtil belægningen var færdig, og trafikken igen blev overført til den modsatte vejbane. Den sidste fase af renoveringen bestod i at færdiggøre asfaltarbejdet på den anden vejbane.

KaarepereBridgewoodtruck780x500.jpgI Estland er 11 broer allerede blevet behandlet med polyurea fra Teknos. Ved belægning af broer er brugen af polyurea-elastomer en innovativ metode, der bliver mere og mere udbredt.

Technical Service Specialist

Jack Ivanhoe
Mobil 20 66 82 92
jack.ivanhoe@teknos.com

 

FAKTA OM KAAREPERE-BRO

Længde 82 m, bredde 9 m
Bygget i 2011
Renovering afsluttet i 2020

LOKATION
Kaarepere, Estland

EJER
Det estiske transportagentur

ENTREPRENØR
TREF AS

INDUSTRI
Konstruktion af infrastruktur

BRUGTE PRODUKTER
SILKO-godkendt overfladebehandlingssystem fra Teknos:
TEKNOFLOOR PRIMER 306F-01
TEKNOPUR 300-800
TEKNOPUR SEALER 100

Samlet overfladebehandlet område: ca. 750 m²
Samlet sprøjtemængde: ca. 2.700 kg

Before-AfterImage780x1000.jpg
Polyurea klæber tæt til betonen og tilpasser sig strukturerne.