Teknos lösningar för olje- och gasindustrin

Olje- och gasindustrin innefattar många olika produktionssteg och utrustningar. Tuffa driftförhållanden och extrema säkerhetskrav är gemensamma nämnare.

Olja och gas - fältutrustning

Lösningar för utrustning, såsom borrar, pumpar och ventiler.

Kräver skydd mot:
UV-strålning
Nötning (sandstormar)
Kemiskt spill
Värme
Korrosion och kemisk exponering

Teknos lösningar ger skydd mot detta, både på land och till havs.

 

Pipelines

Kräver skydd mot:
UV-strålning
Värme
Nötning
Korrosion

Teknos har starka och väl dokumenterade bevis på sin expertis inom ytbehandling för interna och externa rörtillämpningar, både i form av pulver- och våtfärgsytbehandlingar.

Dessutom erbjuder vi friktionsreducerande flow coat-lösningar för förbättrad lönsamhet.

  

Raffinaderier, reningsverk

Kräver skydd mot:

Korrosion
UV-strålning
Värme
Kemisk stress (spill, rök, nedsänkning i tankar och rör)
Solvärme


Beläggningar med ledande egenskaper.

 

Lagrande tankar, reservoarer

Kräver skydd mot:
Nedsänkning i tankar och rör
Kemisk stress (spill, rök)
Korrosion
UV-strålning
Värme


Beläggningar med ledande egenskaper.

  

Teknos utvecklar och tillverkar specialfärger och pulverfärger för att möta de stränga och mångsidiga behoven hos olje- och gasindustrin. 

En viss risk finns alltid närvarande genom hela produktionskedjan i olje- och gasindustrin. Att hålla utrustning i bästa möjliga form, i alla skeden, kan avsevärt minska denna risk, vilket bidrar till både driftsäkerhet och säkerhet för personalen.

Fältutrustning, såsom borrar, pumpar och ventiler, är vanligen belägna antingen till havs eller på en extremt varm, ökenliknande plats. Medan väderförhållanden skapar en exponering mot korrosion, värme, UV-strålning och nötning, sätter oundvikliga olje- och kemikaliespill sina egna krav på hur utrustningen måste skyddas.

Rörledningarna som överför olja och gas, till exempel från borrningsplatsen till oljeraffinaderiet, utsätts också för allt detta. Ovanpå det, skapar överföringsprocessen massor av friktion inuti rören. För att inte rören ska gå sönder, behövs speciella lösningar som minskar friktionen.

Saker och ting blir inte lättare vid raffinerings- och reningsverken eller vid lagringstankarna. Medan utmaningarna från extrema väderförhållanden kvarstår, blir betydelsen av kemisk stress som orsakas av spill, rök och nedsänkning i tankarna och rören ännu större. Dessutom, eftersom oljeverken letar efter sätt att göra sin verksamhet mer kostnadseffektiv på, övervägs ständigt frågor om värmereflekterande egenskaper hos olika ytor för att skapa solvärme.

Teknos utvecklar och tillverkar specialfärger och pulverfärger för att möta de stränga och mångsidiga behov som finns hos olje- och gasindustrin. Med hjälp av vår omfattande erfarenhet och fysiska närvaro på alla våra huvudmarknader, har vi lyckats sätta ihop en toppmodern portfölj med lösningar för att hålla hela produktionskedjan skyddad. Samtidigt som detta hjälper dig att hålla din utrustning i gott skick och förlänga dennes livstid, ökar det också driftsäkerheten och ger en möjlighet till att ytterligare förbättra effektiviteten i din process.

 

Teknos lösningar för olje- och gasindustrin

Ladda ner broschyr