Teknos' løsninger for olje- og gassindustrien

Olje- og gassindustrien omfatter en rekke produksjonsfaser og forskjellig utstyr. Tøffe driftsforhold og ekstreme sikkerhetskrav er et fellestrekk. 

Olje- og gassfeltutstyr

Løsninger til utstyr som bor, pumper og ventiler

Beskyttelse mot:
UV-stråling
Slitasje (f.eks. sandstormer)
Kjemiske lekkasjer
Varme
Korrosjon og kontakt med kjemikalier

Teknos' løsninger beskytter mot alt dette både på land og offshore

 

Rørledninger

Beskyttelse mot:
UV-stråling
Varme
Slitasje
Korrosjon

Teknos har solid og veldokumentert ekspertise på innvendig og utvendig overflatebehandling av rørledninger, både i form av pulver og flytende behandling.

Vi tilbyr også friksjonsreduserende flowcoat-løsninger for å forbedre lønnsomheten

  

Raffinerier, renseanlegg

Beskyttelse mot:
Korrosjon
UV-stråling
Varme
Kjemiske belastninger (søl, damp, nedsenking i tanker og rør)
Solvarme

Overflatebehandling med ledende egenskaper

 

Oppbevaringstanker, bassenger

Beskyttelse mot:
Nedsenking i tanker og rør
Kjemiske belastninger (søl, damp)
Korrosjon
UV-stråler
Varme

Overflatebehandling med ledende egenskaper

  

Sitat om olje og gass

Det er alltid en viss risiko til stede i hele produksjonskjeden i olje- og gassindustrien. Det å holde utstyret i best mulig stand i alle faser kan redusere denne risikoen vesentlig, og dette bidrar til mer stabil drift og bedre sikkerhet for de ansatte.

Feltutstyr som bor, pumper og ventiler er normalt plassert offshore eller på et svært varmt, ørkenaktig sted. Værforholdene medfører eksponering for korrosjon, varme, UV-stråling og slitasje, og uunngåelig olje- og kjemikaliesøl stiller egne krav til hvordan utstyret må beskyttes.

Rørledningene som overfører olje og gass fra for eksempel borestedet til raffineriet, utsettes også for alt dette. Dessuten medfører transporten stor friksjon på innsiden av rørene. For å forhindre at rørene knekker, trengs det spesielle friksjonsreduserende løsninger.

Det finnes også en del utfordringer på raffinerings- og renseanleggene samt i oppbevaringstankene. Ettersom det ikke er så mye å få gjort med belastningene fra ekstreme værforhold, er det desto viktigere å se på de kjemiske belastningene i form av søl, damp og nedsenking i tanker og rør. På anleggene ser man også etter løsninger som kan gjøre driften mer kostnadseffektiv, som for eksempel varmereflekterende egenskaper i ulike overflatee som kan skape solvarme.

Teknos utvikler og produserer spesialmaling og pulvermaling for å møte de strenge og mangesidige behovene i olje- og gassindustrien. Ved å utnytte vår omfattende erfaring og fysiske tilstedeværelse på alle de viktigste markedene, har vi klart å sette sammen et produktprogram helt i toppklassen, med løsninger som kan beskytte hele produksjonslinjen. Dette hjelper deg med å vedlikeholde utstyret på riktig måte og forlenge levetiden. Det forbedrer også driftssikkerheten og kan ytterligere forbedre effektiviteten for prosessene dine.

 

 

Kontakt oss

Vil du ha mer informasjon, kan du kontakte vårt ordrekontor:

teknos@teknos.no

+ 47 31 29 49 00

Teknos' løsninger for olje- og gassindustrien

Last ned brosjyren