Õli- ja gaasitööstus

Teknos arendab ja toodab spetsiaalseid värve ja pulbervärve, et rahuldada nafta- ja gaasitööstuse rangeid ja mitmekülgseid vajadusi. Nafta- ja gaasitööstusel on väga erinevad tootmisetapid ja seadmed. Karmid töötingimused ja äärmuslikud ohutusnõuded on ühised nimetajad.

Nafta- ja gaasiväljade seadmed

Lahendused puuridele, pumbadele ja ventiilidele

Kaitse järgmiste mõjude eest:
UV-kiirgus
Abrasioon (nt liivatormid)
Keemialekked
Kuumus
Korrosioon ja keemiline koormus

Teknose lahendused pakuvad kaitset kõigi nende vastu nii maismaal kui ka avamerel.

 

Torujuhtmed

Kaitse järgmiste mõjude eest:
UV-kiirgus
Kuumus
Abrasioon
Korrosioon

Teknosel on tugevad ja dokumenteeritud teadmised  torujuhtmete sise- ja välispindade töötlemises nii pulber- kui ka märgkatete puhul.

Lisaks pakume kasumlikkuse tõstmiseks hõõrdumist vähendavaid voolukihilahendusi

  

Rafineerimistehased, puhastusseadmed

Kaitse järgmiste mõjude eest:
Korrosioon
UV-kiirgus
Kuumus
Keemiline koormus (lekked, aurud, kastmine mahutitesse ja torudesse)
Päikesekuumus

Elekrijuhtpinnakatted

 

Mahutid, reservuaarid

Kaitse järgmiste mõjude eest:
Mahutite ja torude sisene uputuskoormus
Keemiline koormus (lekked, aurud)
Korrosioon
UV-kiirgus
Kuumus

Elekrijuhtpinnakatted

  

Teknos arendab välja ja toodab spetsiaalseid värve ja pulbervärve, et rahuldada nafta- ja gaasitööstuse rangeid ja mitmekülgseid vajadusi.

Nafta- ja gaasitööstuses on kogu tootmisahelas alati teatud risk. Seadmete kõigis etappides parimas võimalikus vormis hoidmine võib seda riski oluliselt vähendada, aidates seeläbi kaasa nii töökindlusele kui ka töötajate turvalisusele.

Välisvarustus, näiteks puurid, pumbad ja ventiilid, asuvad tavaliselt kas avamerel või äärmiselt kuumas kõrbes. Kui ilmastikutingimused põhjustavad kokkupuudet korrosiooni, kuumuse, UV-kiirguse ja hõõrdumisega, seavad vältimatud õli- ja kemikaalilekked omad nõuded seadmete kaitsmisele.

Torujuhtmed, mis viivad nafta ja gaasi näiteks puurimiskohast rafineerimistehasesse, puutuvad ka sellega kokku. Lisaks tekitab ülekandeprotsess torude sees palju hõõrdumist. Torude purunemise vältimiseks on vaja spetsiaalseid hõõrdumist vähendavaid lahendusi.

Asjad ei muutu rafineerimis- ja puhastustehastes ega mahutites kergemaks. Kui valitsevad äärmuslike ilmastikutingimuste põhjustatud väljakutsed, muutub lekete, aurude ning mahutite ja torude sisse sukeldumise põhjustatud keemilise koormuse roll veelgi olulisemaks. Kuna tehased otsivad võimalusi oma tegevuse kulutõhusamaks muutmiseks, kaalutakse pidevalt selliseid küsimusi nagu päikese soojust peegeldavad võimalusi.

Teknos arendab ja toodab spetsiaalseid värve ja pulbervärve, et rahuldada nafta- ja gaasitööstuse rangeid ja mitmekülgseid vajadusi. Kasutades oma põhjalikke kogemusi ja füüsilist kohalolekut kõigil oma peamistel turgudel, oleme suutnud kokku panna tipptehnoloogiliste lahenduste portfelli, et hoida kogu tootmisliin kaitstud. Ehkki see aitab teil seadmeid korralikult hooldada ja nende eluiga pikendada, suurendab see tööohutust ja pakub võimalusi oma protsessi tõhusust veelgi parandada.

 

 

Teknose lahendused õli- ja gaasitööstusele

Laadi alla (inglise keeles)