Teknos-løsninger til olie- og gasindustrien

Olie- og gasindustrien omfatter en lang række produktionsfaser og forskelligt udstyr. Skrappe driftsforhold og ekstreme sikkerhedskrav er fælles træk. 

Olie- og gasfeltudstyr

Løsninger til udstyr såsom bor, pumper og ventiler

Beskyttelse mod:
UV-stråling
Slid (f.eks. sandstorme)
Kemisk spild
Varme
Korrosion og udsættelse for kemikalier

Teknos-løsninger giver beskyttelse mod alt dette både onshore og offshore

 

Rørledninger

Beskyttelse mod:
UV-stråling
Varme
Slid
Korrosion

Teknos har stærke og veldokumenterede beviser på sin ekspertise inden for overfladebehandling til påføringer indvendigt og udvendigt på rørledninger, både pulver og flydende.

Desuden tilbyder vi friktionsreducerende spulelakeringsløsninger for at forbedre rentabiliteten

  

Raffinaderier, rensningsanlæg

Beskyttelse mod:
Korrosion
UV-stråling
Varme
Kemisk belastning (spild, dampe, nedsænkning i tanke og rør)
Solvarme

Overfladebehandling med ledende egenskaber

 

Opbevaringstanke, bassiner

Beskyttelse mod:
Nedsænkning i tanke og rør
Kemisk belastning (spild, dampe)
Korrosion
UV-stråling
Varme

Overfladebehandling med ledende egenskaber

  

Der er altid en vis risiko til stede i hele produktionskæden i olie- og gasindustrien. Hvis udstyret holdes i den bedst mulige stand i alle faser, kan det i høj grad reducere denne risiko og derved bidrage til både driftsmæssig pålidelighed og personalets sikkerhed.

Feltudstyret såsom bor, pumper og ventiler er normalt placeret offshore eller på et meget varmt, ørkenagtigt sted. Mens vejrforholdene giver eksponering for korrosion, varme, UV-stråling og slid, stiller de uundgåelige olie- og kemikaliespild deres egne krav til, hvordan udstyret skal beskyttes.

Rørledningerne, der overfører olie og gas fra f.eks. borestedet til raffinaderiet, udsættes også for alt dette. Desuden skaber overførselsprocessen meget friktion i rørene. For at forhindre, at rørene brækker over, er der brug for særlige friktionsreducerende løsninger.

Det bliver heller ikke lettere på raffinerings- og oprensningsanlæggene eller ved opbevaringstankene. Skønt udfordringerne, der forårsages af ekstrem varme, stadig er fremherskende, bliver den rolle, som kemisk belastning som følge af spild, dampe og nedsænkning i tanke og rør spiller, stadig mere betydelig. Efterhånden som virksomhederne søger måder til at gøre deres drift mere omkostningseffektiv, er der konstant fokus på spørgsmål såsom varmereflekterende egenskaber i forskellige overflader for at skabe solvarme.

Teknos udvikler og producerer specialmaling og pulvermaling for at opfylde de krævende og alsidige behov i olie- og gasbranchen. Ved at udnytte vores omfattende erfaring og fysiske tilstedeværelse på alle vores nøglemarkeder er det lykkedes os at samle et kvalitetssortiment af løsninger, der kan beskytte hele produktionslinjen. Samtidig med, at dette hjælper med at vedligeholde dit udstyr og forlænge dets levetid, forbedrer det også driftssikkerheden og giver mulighed for yderligere at forbedre effektiviteten i din proces.

Teknos-løsninger til olie- og gasbranchen

Download brochure