UVILUX 6790-23

Lakier UV do natrysku

  • Lakier

Lakier UV do natrysku. Do obróbki powierzchniowej drewna i meb

Do obróbki powierzchniowej drewna i mebli.

Utwardzona powłoka jest w bardzo wysokim stopniu odporna na czynniki chemiczne i fizyczne. TEST BA NEBLACH - Zastosowanie: Krzesła/łóżka/półki: Wymagania bardzo wysokie Stoły: Wymagania wysokie Powierzchnie mniej narażone: Wymagania bardzo wysokie

Przechowywanie

Nie powinno się wystawiać na temperatury powyżej +40 °C. Nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie może zamarzać. Okres trwałości podany na etykiecie. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.

Metody suszenia

Utwardzenie pod lampami UV.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 2 g/l
Czas schnięcia - pełne utwardzenie 25-30 m/min. dla lampy Ga/Hg (80 w/cm).
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 1129-11
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.