UVILUX 6790-23

  • Laka

Storage

Nepakļaut temperatūrai, kas augstāka par +40 °C. Sargāt no tiešiem saules stariem. Stabilitāte uzglabāšanā ir redzama etiķetē. Pēc lietošanas konteineri cieši jāaizver.

Drying methods

Volatile organic compound (VOC) abt. 2 g/l
Thinner Līdzekli piegādā gatavu lietošanai.
Clean up TEKNOSOLV 1129-11
Safety markings Skatīt drošības datu lapu.