UVILUX 6790-23

UV pihustuslakk

  • Lakk

UV-töötluse lakk. Puidu ja mööbli tööstuslik pinna töötlemine.

Töötluskiht on väga vastupidav kemikaalidele ja füüsilisele kulumisele. MÖÖBLIKATSE - Tavaline kasutusvaldkond: Toolid, voodid, riiulid: Väga kõrged nõuded Lauad: Kõrged nõuded Vähem kasutatavad pinnad: Väga kõrged nõuded

Ladustamine

Mitte hoida temperatuuridel üle +40 °C. Ei tohi jääda otsese päikesevalguse kätte. Ei tohi jäätuda. Säilivusaeg on etiketil. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda.

Kuivamismeetod

Töötlemine UV-lampidega.
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 2 g/l
Kuivamisaeg - täiskõvenenud 25-30 m/min lambi kohta Ga/Hg (80 w/cm)
Lahusti Toode tarnitakse kasutusvalmina.
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 1129-11
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.